projecten

showroom mama

galerie wordt openbare ruimte wordt galerie
De komst van The Hermitage van Lebbeus Woods naar het NAi in Rotterdam vormde de aanleiding voor dit project waarbij het gedachtengoed van Woods “food for thought” werd voor 15 Nederlandse kunstenaars. Samen met 2012 architecten is deze tentoostelling vorm gegeven rondom het thema “openbare ruimte”. Hiertoe is van de showroom letterlijk openbare ruimte gemaakt door haar glazen gevel grotendeels te verwijderen. Vervolgens is een blauw “Open City Podium” gebouwd waarin installaties van deelnemende kunstenaars werden geïntegreerd. Dit podium was gedurende 10 dagen en nachten open voor de stad en iedereen die er iets wilde organiseren, rondhangen, skaten, kletsen, video kijken en radio luisteren. Het heeft de normale doorgangsfunctie van de straat opgeheven en er een verblijfsfunctie aan toegekend welke op uiteenlopende manieren door stadsbewoners zelf is ingevuld. Van de glazen panelen die uit de gevel verwijderd zijn is het tijdelijke “Glass Suite Hotel” in de tuin van Huis Sonneveld gebouwd.

projectgegevens

opdrachtgever: showroom MAMA, Rotterdam
lokatie: Witte de Withstraat, Rotterdam
opdracht: 2004
oplevering: 2004
ontwerp & bouw: de Ruimte ism 2012 architecten