projecten

grondwet van de tussentijd

Vanuit de overtuiging dat 'tussentijd' – ofwel tijdelijk gebruik van gebouwen of gebieden - een interessante bijdrage kan leveren aan stedelijke ontwikkeling, terwijl tijdelijk gebruik in de praktijk juist tegen heel veel hindernissen oploopt, is samen met STEALTH.unlimited (Marc Neelen en Ana Dzokic) onderzoek gedaan naar mogelijkheden om ontwikkelingen in de tussentijd te stimuleren.
In de vorm van een Grondwet is een aanzet gegeven om de tussentijd op een andere manier te benaderen, een eigen status te geven. Niet alleen geeft de Grondwet aan waar kansen liggen, maar ook welke dilemma's opgelost moeten worden. Tijdelijk gebruik is voor veel van de tijdelijke gebruikers namelijk niet de echte oplossing (ze zoeken liever naar een niet-tijdelijke oplossing, zodat investeringen terugverdiend kunnen worden) en veel van de tijdelijke ontwikkelingen zijn voor eigenaren van grond of gebouwen eigenlijk verkapte manieren om voor een koopje vastgoedontwikkeling op gang te brengen. Als gevolg daarvan is er nogal wat verspilling van de tussentijd met alle daaraan verbonden problemen, frustraties en gemiste kansen. Met de Grondwet wordt aangegeven waarover de betrokken partners elkaar duidelijkheid moeten geven om dat te voorkomen.

De Grondwet is voortgekomen uit een workshop georganiseerd door Laboratorium voor de Tussentijd/Hotel Transvaal, een initiatief van OpTrek/Sabrina Lindemann en Iris Schutten in februari 2008. Het onderzoek is gefinancierd door de auteurs, projectburo OpTrek en het Fonds BKVB.

Januari 2010

Links
De Grondwet is opgenomen in het boek 'Stedelijke transformatie in de tussentijd – Hotel Transvaal als impuls in de wijk' uitgeverij SUN Trancity, 2010 (ISBN 978 90 8506 7481)

download grondwet